www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de

Tsuba

 


132 Aogai-hira-zôgan shippô-mon no zu tsuba
Vollständigen Artikel anzeigen...

122 Shoami Tsuba
Vollständigen Artikel anzeigen...

114 Heianjo kikka-sukashi no zu tsuba

 Vollständigen Artikel anzeigen...

138 Amaryō Sukashi-TsubaVollständigen Artikel anzeigen...

147 Zodiac Kanji Tsuba

mittlere Edo-Periode
 Vollständigen Artikel anzeigen...