Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos.
Nein, ich stimme nicht zu!
www.japanische-schwert-galerie.de

Tsuba

112 roku warabite no zu tsuba

113 Saotome kikku tsuba

103 Kiyoshige tsuba

 

 

 

151 Myochin tsuba

 

 

 

135 tsubô & daikon tsuba

 

 

117 Hirado tsuba

 

 

 

115 Rakuju Kamiyoshi nage-giri no zu tsuba

108 Nami shidori no zu tsuba

 

141 Echizen daisuisha sukashi tsuba

 

 

 

153 Heianjo raiden no zu tsuba

116 Mito - Sugawara no zu tsuba

 

 

 

102 Omi-hakkei no zu Shigechika tsuba

104 Kuniharu tabane-noshi no zu tsuba

106 Yoshiro karakusa no zu tsuba

109 Toshimasa sôryû no zu tsuba

Dies ist ein Beispiel aus einem wesentlich größeren Angebot in unserer Galerie, bis hin zu Juyo tosogu.
Falls kein Preis angegeben ist, bitten wir um Nachfrage.