www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de www.japanische-schwert-galerie.de

Tsuba & Kodogu

Sôheishi Sôten - zui´un-kirin no zu fuchigashira

 

 

Tetsugendo Shôraku hanakago-sanrinsha no zu menuki

 

 

Goto Momoyama - gohiki-shishi no zu kozuka

 

 

Yagami Mitsuhiro - senbikizaru sukashi-tsuba fuchigashira

 

 

Otsuryūken Shōzui - maruryū mon-chirashi no zu fuchigashira

 

 

Gûan Yû no zu fuchi-kashira

 

 

Kozuka & Kogatana

 

 
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos.
Nein, ich stimme nicht zu!